Espoon palveluliiketoimi

18.3.2015

Espoon palveluliiketoimi pyysi kaupunkimuotoilijoilta neuvoja siihen, kuinka he voisivat hyödyntää muotoiluosaamista asiakastarpeiden muutokseen, tunnistamiseen ja ennakointiin. Miten löydettäisiin palveluliiketoimelle yhteisiä keinoja asiakastiedon parempaan hyödyntämiseen ja arviointiin. Tavoitteena oli myös miettiä keinoja asukkaiden osallistamiseen palveluiden kehittämiseksi.

Apu- ja neuvontapäivä koostui muotoilun luennosta, keskustelusta ja osallistavasta työpajaosuudesta. Päivän aikana törmäytettiin eri näkökulmia yhteen ja mukana oli henkilökuntaa useista palveluliiketoimen yksiköistä. Osallistavan harjoituspohjan kautta mietittiin pienryhmissä asiakasymmärryksen kehittämistä.

Työpajapäivä päättyi keskusteluun siitä, mikä olisi tarkoituksenmukainen rooli muotoilulle palveluliiketoiminnan kehittämisessä. Kaksi keskeistä huomiota nousi esiin: miten kertyvää asiakastietoa hyödynnetään ja miten tietoa visualisoidaan. Lopuksi mietittiin vielä sitä, että jos organisaatioon palkattaisiin palvelumuotoilija, millaista osaamista ja kokemusta tarvittaisiin?

Yhteyshenkilö:  kehitysjohtaja Tero Lohimäki, Espoon palveluliiketoimi