Espoon Suviniityn palvelukeskus

18.3.2015

Espoon Suviniittyyn rakennetaan uusi varhaiskasvatuksen palvelukeskus. Sinne sijoitetaan mm. neuvola- ja päivähoitopalveluita.

Palvelukeskuksen toiminnasta vastaavat pyysivät kaupunkimuotoilijoilta apua tulevan palvelukokonaisuuden suunnitteluprosessin hahmottamiseen. Miten tila, maankäyttö, arkkitehtuuri ja rakennukseen tulevat palvelut saadaan tukemaan toisiaan? Uuden rakennuksen tontti- ja maankäyttöasiat on jo hoidettu, mutta rakennuksen sijoittelun sekä tilankäytön suhteen muutoksia voidaan vielä tehdä.

Apu- ja neuvontapäivän teemana Suviniityssä oli yhteissuunnittelu. Palvelumuotoilun terminologia oli espoolaisille tuttua, mutta päivän aikana käytiin läpi muotoilun menetelmiä ja työkaluja. Paljon keskusteltiin myös rakennetun ympäristön ja palvelun yhteen nivomisesta. Keskustelun lisäksi kokeiltiin erilaisia menetelmiä. Pienoismallien ja piirustusten päällä hahmoteltiin tulevia palveluita.

Suviniityn palvelukeskuksen henkilökunta innostui palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun hyödyntämisestä oman kehittämistyönsä tukena. Muotoilun hyödyntäminen suviniityn palvelukeskuksen kehittämisessä jatkuu. Alkuvuodesta 2015 Suviniityn palvelukeskuksen kehittämistyöhön palkattiin kaksi palvelumuotoilijaa.

Yhteyshenkilö: terveydenhoidon asiantuntija Elina Palojärvi, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, perhe- ja sosiaalipalvelut