Helsingin keskustakirjasto

18.3.2015

Uuden keskustakirjaston rakentaminen käynnistyy vuoden 2015 aikana. Kirjastolla on Helsingissä jo pitkä historia kaupunkilaisten mukaan ottamisesta toiminnan kehittämiseen. Uusi aluevaltaus osallistamisessa on Keskustakirjaston kaverit –projekti. Se on uusi kehittäjäyhteisö, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kaupunkilaisten ääni saadaan kuuluviin kirjaston palvelujen, sisältöjen ja toiminnan suunnittelussa. Ennen Keskustakirjaston kaverit –kehittäjäyhteisön lanseeraamista kirjaston väki halusi sparrata suunnitelmaansa kaupunkimuotoilijoiden kanssa.

Kirjastolla on lähes 10 vuoden historia osallistavasta suunnittelusta sekä hyvä ymmärrys käyttäjälähtöisestä kehittämisestä. Kirjaston sisällä on varsin vahva kehittäjäyhteisö ja laaja ymmärrys siitä, että toiminnan ja palvelun tulee muuttua ympäröivän yhteiskunnan muutoksen myötä. Sisällön jakajan roolista siirrytään yhä enemmän luomaan omaa sisältöä. Kirjastolla on etunaan myös se, että sen toiminta ei ole kovin säänneltyä. Se mahdollistaa nopeat kokeilut.

Apu- ja neuvontapäivänä kirjaston väki toivoi palautetta, kommentteja ja kehittämisajatuksia suunnitelmaansa Keskustakirjaston kaverit –kehittäjäyhteisöstä. Polveileva keskustelu käytiin muotoilun roolista, kirjaston muutoksesta ja muutoksen suunnasta.

Mitä tapahtui Apu- ja neuvontasparrauksen jälkeen? Keskustakirjaston kaverit lanseerattiin syksyllä 2014. Siihen valikoitui 28 asiakaskehittäjän joukko, joka pääsi edistämään keskustakirjaston suunnittelua omasta näkökulmastaan.

Kaverit-yhteisön tiivis työperiodi kesti marraskuusta tammikuun loppuun. Yhteisö kehitteli eteenpäin suunnittelukysymyksiä neljän eri teeman ympärillä sekä verkossa että työpajoissa. Jokainen osallistuja toi omat taitonsa mukaan – vahvuus oli erilaisista taustoista lähtöisin olevien ihmisten yhdessä tekemisessä.

Yhteyshenkilö: vuorovaikutussuunnittelija Virve Miettinen, Helsingin kaupunginkirjasto,