​Helsingin kaupunginmuseo

18.3.2015

Uusi kaupunginmuseo avataan Senaatintorin kulmalla toukokuussa 2016. Helsingin ja helsinkiläisten vaiheet heräävät eloon kaupungin vanhimmissa kortteleissa.

Kaupunginmuseo haluaa kutsua helsinkiläiset mukaan tekemään yhdessä uutta museota. Kaupunkimuotoilijoiden kanssa haluttiin miettiä, miten käyttäjälähtöinen kehittäminen otetaan pysyvästi mukaan sisällön pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Kaupunginmuseolla on jo kokemusta muotoiluosaamisen hyödyntämisestä. Uudella kaupunginmuseolla on työn alla palvelupolku, museon kävijöistä on tehty käyttäjäpersoonia ja museokävijät ovat suunnitelleet kokonaisen näyttelyn museolle.

Apu- ja neuvontapäivänä kaupunginmuseon väen kanssa pohdittiin muotoilun roolia osana jatkuvaa kehittämistä. Keskustelu polveili muotoilun käytön johtamisesta uusien toimintamallien kehittämiseen. Museo pyrkii jatkuvasti arvioimaan mikä toimii ja mikä ei. Muotoilun menetelmät nähdään museoammattilaisten osaamista täydentävänä kompetenssina, joita kannattaisi yhä systemaattisemmin hyödyntää. Apu- ja neuvontapäivän aikana tehtiin yhdessä myös nopeaa ideointia ja vaihtoehtoisten ratkaisujen etsimistä. 

Yhteyshenkilö: reformirehtori Ulla Teräs, Helsingin kaupunginmuseo