Helsingin kulttuurikeskuksen Kulttuurikaveri-palvelu

18.3.2015

Helsingin kulttuurikeskuksella on Kulttuurikaveri-palvelu. Sen ajatus on, että ikäihmiset tai muut erityistä tukea tarvitsevat saavat kaverin, vapaaehtoisen, mukaan kulttuurielämykseen.

Ongelmana on, että asiakkaat eivät löydä palvelua. Kulttuurikohteita on mukana palvelussa, samaten vapaaehtoisia, mutta asiakkaat puuttuvat. Kokonaisuus voi olla vaikeasti hahmotettavissa ja viestinnässä ja palvelupolussa on selvä kuilu. Miten palvelun saavutettavuutta voitaisiin kehittää?

Apu- ja neuvontapalvelun päivä oli konsultoiva ja keskusteleva sessio. Kulttuurikeskuksen väki toivoisi lisätukea palvelun kehittämiseen. Osaamista ja ymmärrystä palvelumuotoilun mahdollisuuksista heillä jo on, mutta resurssit ulkopuolisen avun hankintaan ovat niukat. Opiskelijatyönä kerätään nyt käyttäjätietoa ja sen pohjalta kasvaa asiakasymmärrys.

Yhteyshenkilö: kulttuurisuunnittelija Jenni Varho, Helsingin kulttuurikeskus / Sosiaali- ja terveysvirasto