​Helsingin opetusvirasto

18.3.2015

Helsingin opetusvirasto etsii uusia ratkaisuja koulupudokkaiden ongelman ratkaisemiseksi. Vuosittain arviolta noin tuhat nuorta tipahtaa kaikkien palvelujen ulkopuolelle ja katoaa rekistereistä. Osalla ei välttämättä ole edes peruskoulun päättötodistusta. Yhteensä toisen asteen koulupudokkaita on Helsingissä noin 26.000.

Opetusvirasto haluaa kehittää poikkihallinnollista yhteistyötä. Koulupudokkaiden tilanne on ongelma, joka ei yhden viraston toimenpiteillä ratkea. Mukana projektissa on opetusviraston lisäksi nuorisoasiainkeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston henkilökuntaa. Mutta miten yhteistoimintaa muiden virastojen kanssa voitaisiin kehittää ja johtaa? Muotoilun Apu- ja neuvontapalvelulta toivottiin uutta näkökulmaa asian hahmottamiseen.

Kaupunkimuotoilijat herättelivät opetusvirastoa käyttäjälähtöiseen ajatteluun koulupudokkaiden ongelman ratkaisemisessa. Toisen asteen koulupudokkaille on toki olemassa palveluja, mutta virastojen palvelut eivät kohtaa käyttäjiä. Palvelurakennetta ja toimintamallia täytyy siis muuttaa.

Päivä koostui alustuksesta, keskustelusta ja työpajaosiosta. Alustuksessa avattiin mm. ajatusta monitoimijamallista, jossa monta toimijaa palvelee samaa asiakasta. Miten päästään ”sun asiakas on mun asiakas” –tilanteeseen, jossa koulupudokkaan palvelut suunnitellaankin palvelun käyttäjän näkökulmasta. Palvelun käyttäjä ei joudukaan asioimaan usean eri viraston kanssa, vaan hänen tilannettaan katsotaan kokonaisuutena ja palvelu järjestetään yhdeltä luukulta.

Työpajaosiossa mietittiin projektin strategisia tavoitteita ja rakennettiin kontekstikehän avulla käyttäjäpersoonia. Niiden avulla hahmotettiin eri käyttäjäprofiilien palvelupolkuja.

Apu- ja neuvontapalvelupäivä antoi opetusvirastolle oivalluksia käyttäjän näkökulman merkityksestä. Keskustelu kaupunkimuotoilijoiden kanssa kasvatti myös rohkeutta jatkaa eteenpäin käyttäjälähtöisen suunnittelun parissa.

Yhteyshenkilö: etsivän nuorisotyön projektikoordinaattori Anna Lyra-Katz, Opetusvirasto