Helsingin sosiaali- ja terveysviraston omaishoito

18.3.2015

Omaishoidon tuki on merkittävä osa vanhustenhoitojärjestelmää. Työntekijät neuvovat ja ohjaavat omaishoitajia sekä järjestävät omaishoidon tukeen liittyviä palveluita. Yhdessä omaishoitoperheiden kanssa pohditaan keinoja ja ratkaisuja ongelmatilanteista selviytymiseksi.

Helsingin pohjoisen sosiaali- ja lähityössä aloitettiin hanke, jossa esimiehen johdolla kehittäjäryhmä (erityissosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijä, kotihoidon sekä omaishoidontuen ohjaaja) pyrkii kehittämään uusia toimintamalleja omaishoitoperheidentukemiseksi. Pohjoisen alueen kehittäjäryhmä on osallistunut Oiva Akatemian palvelumuotoilukoulutukseen ja ryhtynyt sen pohjalta työstämään omaishoitajien tukipalveluja.

Toimivan kaupungin apu- ja neuvontapalvelun avulla saatiin tukea omaishoitajien palveluiden kehittämistyölle. Kaupunkimuotoilijat auttoivat jo tehdyn työn analysoimisessa. Käyttäjätietoa kerättiin haastatteluaineistona omaishoitajientoimintakeskuksessa sekä käytettiin hyväksi Helsingin kaupungin omaishoitajien palautekyselyn vastauksia. Käyttäjätiedon pohjalta nousi esiin palveluideoita, joita mahdollisesti voitaisiin ryhtyä kehittämään eteenpäin ja kokeilemaan. Ideoita olivat mm. lomittajapalvelu, vapaaehtoisverkoston rakentaminen sekä omaishoitajan vertaistuki ja pika- ja kriisiapupalvelu.

Kaupunkimuotoilijoiden kautta saatiin idea hakea muotoilun opiskelija, jonka omiin opintoihin hanke oli tarkoitus liittää.

Yhteyshenkilö: erityissosiaalityöntekijä Johanna Vuorinen, Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto