Helsingin työväenopisto

18.3.2015

Helsingin työväenopisto halusi pohtia yhdessä kaupunkimuotoilijoiden kanssa, miten työväenopistolle löydettäisiin paras tapa hyödyntää muotoiluosaamista opiston kehittämisessä.

Apu- ja neuvontapäivä koostui kahdesta osasta. Ensin käytiin läpi muotoilun käsitteitä ja muotoiluajattelun perusteita. Mitä tarkoittaa käyttäjälähtöinen kehittäminen, yhteissuunnittelu, kokeilukulttuuri, osallisuus ja monialaisuus? Alustus synnytti vilkasta keskustelua. Paikalla oli laajennettu johtoryhmä ja esille nousi paljon kysymyksiä muotoilun käytön periaatteista. Erityisesti pohdittiin sitä, mitä mahdollisuuksia muotoiluosaaminen voisi työväenopiston uudistumiseen tuoda.

Muotoilu voisi jatkossa olla laajasti mukana työväenopiston kehittämistyössä. Miten vahvistetaan monialaista keskustelukulttuuria ja kuinka kehitetään sisäistä asiakaspalvelua. Entä miten lisätään työväenopiston asiakasymmärrystä ja käsitystä käyttäjätarpeista. Keskustelussa oli myös työväenopiston palvelun kontaktipisteiden kehittäminen.

Yhteyshenkilö: aluerehtori Hannele Koli-Siiteri, Helsingin työväenopisto