Helsingin ympäristökeskus

18.3.2015

Helsingin ympäristökeskuksella on meneillään ilmastonmuutoksen tiekarttaprojekti. Sen tarkoituksena on saada kaupunkilaiset ymmärtämään, miten oman elämän valinnat vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Yksi keskeinen tehtävä on ilmastonmuutoksen mittakaavan ymmärrettäväksi tekeminen. Miten kommunikoidaan ilmastonmuutosasioita siten, että ne ovat ymmärrettäviä eri sidosryhmille? Tavoite on iso, sillä pyrkimys on saada ihmiset muuttamaan käytöstapojaan.

Ilmastonmuutoksen tiekarttaprojekti käynnistää sidosryhmiä osallistavat työpajat. Apu- ja neuvontapäivän aiheena oli miettiä miten eri sidosryhmät sitoutetaan ja osallistetaan mukaan prosessiin ja tiekartan suunnitteluun. Keskusteluissa kaupunkimuotoilijat auttoivat tunnistamaan millaista apua muotoiluosaaminen voisi tuoda projektiin ja missä kohdin prosessia muotoilusta olisi parhaiten hyötyä. Keskustelua herätti myös muotoilun hankinnat, miten osata ostaa ja kilpailuttaa muotoiluosaamista?

Yhteyshenkilö: Ilmastokumppanit verkoston koordinaattori, Mira Jarkko, Helsingin ympäristökeskus