Lahden yhteispalvelupiste

18.3.2015

Lahdessa kaupungin asiakaspalvelu keskitetään yhden katon alle. Aluksi yhteen muuttavat tekninen- ja ympäristötoimi, kassapalvelut, opastus- ja neuvontapalvelut sekä sivistystoimi. Myöhemmin mukaan tulevat mm. Kela ja poliisi. Tila aukeaa jo 1.9. Yhteispalvelupiste on Lahden kaupungin palvelukehityksen tärkein hanke vuonna 2015. Sekä virkamiehet että poliittiset päättäjät ovat siihen sitoutuneet.

Eri toimijoille pitää määrittää yhteinen palvelukokonaisuus: palvelulupaus, palvelukokemus ja palvelualusta. Mukaan työhön on sitoutettu Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoita joiden tehtävänä on kerätä käyttäjätietoa.

Apu- ja neuvontapalvelun työpajapäivässä mietittiin tulevaa yhteispalvelupistettä

tilojen, palvelun ja fyysisen ympäristön näkökulmasta. Yhteispalvelupiste tulee muuttamaan olemassa oleviin tiloihin, joihin tehdään muutoksia. Mutta mitä tarvitaan tulevalta tilalta? Miten tila tukee palvelua? Mitä pitää tehdä varhaisvaiheessa, jotta uusia toiminta- ja palvelumalleja voidaan ottaa käyttöön? Miten organisaatiot toimivat yhdessä?

Lahden yhteispalvelupisteen prosessi on nopea, joten suunnittelu, kokeilut ja käytännön tekeminen tapahtuvat rinnakkain. Maaliskuussa rekrytoidaan yhteispalvelupisteen henkilökunta ja tulevat tilat saneerataan kevään aikana. Huhtikuussa päästään kokeilemaan palvelumalleja ja niiden soveltumista tiloihin. Keväällä avautuu myös yhteispalvelupisteen verkkopalvelu ja uusi tila sekä uusi palvelumalli on käytössä syyskuun alusta alkaen.

Yhteyshenkilö: kehittämisasiantuntija Markku Ukkonen, Lahden kehityspalvelut