FAQ

Mikä Toimiva kaupunki on?

Toimiva kaupunki on designvuoden perintöä jatkava kaksivuotinen hanke, joka saattaa julkista sektoria ja muotoilualaa yhteen. Toimiva kaupunki neuvoo, verkottaa, osallistaa ja kehittää kaupunkeja ja muotoilijoita.

Mitä Toimiva kaupunki käytännössä tekee?

Käytännössä toiminnalla on kaksi kärkeä:

Toimiva kaupunki vahvistaa muotoilun käyttöä kaupunkien kehittämishankkeissa ja tuo osaamista ja asiantuntemusta kehittämistyön tueksi. Muotoiluasiantuntijoina työskentelevät Toimivan kaupungin Kaupunkimuotoilijat.

Toiminnan toinen kärki on viestintä. Toimiva kaupunki viestii ja valistaa muotoilun merkityksestä julkisella sektorilla ja osallistuu siitä käytävään julkiseen keskusteluun.

Rekrytoitteko lisää kaupunkimuotoilijoita?

Kaksi ensimmäistä kaupunkimuotoilijaa aloittaa työsuhteessa maaliskuun alussa ja kolmas myöhemmin vuonna 2014. Kaupunkimuotoilijat valittiin tehtäviin avoimen haun kautta. Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa rekrytoida lisää.

Kuka/mikä Toimivan kaupungin taustalla on?

Toimivan kaupungin taustalla ovat Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Lahden kaupungit. Ne yhdessä Vantaan kanssa perustivat Kansainvälisen designsäätiön vuonna 2010. Säätiö vastasi World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen toteutuksesta ja Toimiva kaupunki jatkaa muotoilun hyödyntämistä kaupungeissa. Säätiö on määräaikainen vuoteen 2017 saakka. Lisäksi taustayhteisöihin kuuluvat Työ- ja elinkeinoministeriö sekä Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Vantaan kaupunki oli mukana designvuodessa. Miksi ei enää?

Vantaalle designpääkaupunkivuosi oli alunperinkin määräaikainen hanke. Vantaa jatkaa kuitenkin designvuonna käynnistyneitä hankkeita ja muotoilun hyödyntämistä kaupungin kehittämisessä itsenäisesti.

Miksi valtio on mukana?

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi keväällä 2013 kansallisen muotoiluohjelman. Toimiva kaupunki on osa sen toimeenpanoa. Se tuo kaupunkien näkökulman muotoilun kentälle ja toimii valtakunnallisena esimerkkinä.

Kuka/ketkä Kansainvälisessä designsäätiössä tekevät päätöksiä?

Päätöksiä tekee Kansainvälisen designsäätiön hallitus. Siihen kuuluvat kuuluvat Marco Steinberg, Harri Koskinen, Tuula Antola (Espoo), Riikka Salokannel (Lahti), Marja-Leena Rinkineva (Helsinki), Pekka Korvanmaa (Aalto-yliopisto), Kirsti Lehmusto (Helsingin yliopisto), Petri Peltonen (TEM). Kansainvälisen designsäätiö hallitusta johtaa Pekka Timonen (Helsinki).

Millä perusteella Kansainvälisen designsäätiön hallitus on valittu?

Hankkeessa vuosina 2013-2015 mukana olevat taustayhteisöt ovat nimenneet hallitukseen edustajansa. Lisäksi hallitus on nimittänyt kaksi jäsentä, jotka ovat Marco Steinberg ja Harri Koskinen.

Miten Toimiva kaupunki / Kansainvälinen designsäätiö rahoitetaan?

Toiminnan perusrahoitus on 1,5 miljoonaa euroa vuosille 2013-2015 ja se jakautuu seuraavasti: Helsinki (700 000 €), Espoo (280 000 €), Kauniainen (14 000 €), Lahti (112 000 €), TEM (350 000 €). Lisäksi neuvotellaan hankekohtaista lisärahoitusta säätiöiden ja yksityisen sektorin kanssa.

Miten Toimiva kaupunki eroaa designvuodesta?

World Design Capital Helsinki 2012 oli kansainvälinen nimitys ja muotoilun teemavuosi, johon liittyi myös paljon yleisölle suunnattuja tapahtumia. Toimiva kaupunki on ensisijaisesti kaupunkien kehittämistä muotoilun avulla, ja tarkoitus on saattaa julkista sektoria ja muotoilualaa yhteen. Molempien taustalla on kuitenkin sama lähtökohta: muotoilun laaja-alainen hyödyntäminen paremman kaupungin kehittämiseksi.

Tuleeko Toimivaan kaupunkiin yleinen hankehaku kuten designvuodessa?

Ei tule. Toimiva kaupunki edistää muotoilun käyttöä kaupunkien tietyissä kehittämishankkeissa. Näitä projekteja ja niiden edistymistä voi seurata tämä verkkosivuston projektit –osiosta.

Kaupunkimuotoilijat ovat kaupungin virastojen apuna mm. siinä miten muotoilun menetelmiä voidaan hyödyntää esim. asiakasymmärryksen, osallistamisen, kokeilujen lisäämiseksi.

Miten juuri näihin toimeksiantoihin on päädytty?

Etsimme erityisesti sellaisia kehittämisprojekteja, joissa muotoilun menetelmiä viedään uusille aluilla ja päästään parempaan lopputulokseen. Lisäksi etsimme sellaisia ongelmia, joita löytyy useista Suomen kaupungeista, eli uudet ratkaisut voidaan hyödyntää myös muissa kaupungeissa.

Mitä Toimiva kaupunki saa tehtyä kahden vuoden aikana?

Saadaan aikaan parempia, käyttäjälähtöisempiä palveluita kaupunkeihin ja osallistuvan, vuorovaikutteisen suunnittelun kautta opitaan paremmin ymmärtämään käyttäjien tarpeita kaupungeissa. Tuodaan muotoilun menetelmät yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen mukaan.

Muotoilun osaaminen ja ymmärrys kaupungeissa kasvaa. Kaupungit hahmottavat missä muotoilua kannattaa käyttää ja missä sillä on suurin vaikutus toimintojen ja palveluiden kehittämisessä.

Mitä konkreettista on luvassa?

Tietoa, ymmärrystä ja esimerkkejä muotoilun hyödyntämisestä julkisella sektorilla. Kolme Kaupunkimuotoilijaa auttavat konkreettisesti kaupunkeja muotoilun hyödyntämisessä. Lisäksi on luvassa koulutusta: kaupunkiorganisaatioille muotoilun käytöstä ja muotoilualalle kaupunkien tarpeista.

Miten minä voin osallistua?

Tule mukaan keskustelemaan. Voit seurata, tehdä ehdotuksia ja kommentoida projekteja Toimivan kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kautta. Siellä kerrotaan myös työpajoista, keskustelutilaisuuksista ja seminaareista, joihin on kaikille vapaa pääsy.