Kaupunkimuotoilijat palveluksessanne

Toimiva kaupunki –projektissa työskentelee kolme kaupunkimuotoilijaa. He kasvattavat muotoiluymmärrystä kaupungeissa, neuvovat ja auttavat työntekijöitä muotoilun käytössä eteenpäin. Lisäksi kaupunkimuotoilijat tuovat muotoilun menetelmät mukaan isompiin kehittämishankkeisiin ja työskentelevät muotoilun asiantuntijoina niiden monialaisissa tiimeissä.

Tutustu kaupunkimuotoilijoihimme. He kertovat alla työstään ja kaupungeista muotoilijan näkökulmasta.

Sara Ikävalko

”Kaupunki merkitsee minulle ennen kaikkea kotia. Hyvä kaupunki houkuttelee toimimaan ja luo yhteenkuuluvuudentunnetta kaikille. Minulle kaupunki on verkosto, joka kantaa ja tukee hyvää arkea.

Katson kaupunkia monesta lähtökohdasta. Ammatillisesti kaupungit kiinnostavat etenkin käytettävyyden ja käyttäjätutkimuksen näkökulmista: miten ne on suunniteltu, millaista on poliittinen päätöksenteko tai kuinka kaupunkeja hallinnoidaan. Toisaalta kaupungit kiinnostavat minua myös hyvin pienesti, yksittäisten kaupunkilaisten näkövinkkelistä.

Minusta kaupunkiin kuuluu kontrastit ja ääri-ilmiöt, niistä rakentuu kaupungin omaleimaisuus. Olen asunut monissa kaupungeissa ja parhaiten muistan kunkin kaupungin tunnelman. Se on yhdistelmä rakennettua ympäristöä, ihmisiä, kokemuksia ja vahvoja hetkiä.

Oma suosikkikaupunkini on Tukholma! Siellä yhdistyy urbaani ympäristö luontoon ja suurkaupunki saaristoon. Tukholmassa eri kaupunginosilla on selkeästi erilaisia identiteettejä ja kaupunkilaiset on suunnittelussa huomioitu erinomaisen hyvin. Suomalaisissakin suosikkikaupungeissani on vesi vahvasti läsnä. Viihdyn Turussa, Porvoossa, Oulussa, Helsingissä, Vääksyssä, Nauvossa ja Maarianhaminassa.

Minulle muotoilijan työ on palveluammatti. Olen kiinnostunut ihmisistä ja heidän unelmistaan ja tarpeistaan. Minulle muotoilijana on tärkeää kehittää käyttäjille mieluisia elinympäristöjä. Tämä työ on luovaa ongelmanratkaisua, ihmisiä ja tekniikkaa ymmärtäen.

Muotoilijana olen jo opiskeluajoista lähtien suuntautunut käyttäjälähtöiseen suunnitteluun. Olen työskennellyt rakennetun ympäristön käyttäjätutkijana: minun osaamistani on ottaa käyttäjät mukaan kaupunkisuunnitteluun, julkisten tilojen ja palveluiden suunnitteluun. Suurin työtäni ohjaava kysymys onkin, kuinka voimme toteuttaa myös kuntatasolla demokraattista suunnittelua?

Olen muotoilijana tehnyt paljon töitä myös vanhusten, vammaisten ja perheiden parissa, Uskon, että kunkin projektin kohderyhmät, ne lopulliset palvelun käyttäjät, ovat suunnittelijoille mahtava potentiaali, kunhan heidät vain osataan muotoilun menetelmiä hyödyntäen ottaa mukaan suunnitteluun.”

Sara Ikävalko (s. 1982) on valmistunut teolliseksi muotoilijaksi Lahden muotoiluinstituutista ja viimeistelee Taiteen maisterin opintojaan Aalto-yliopiston Strategisen ja teollisen muotoilun –osastolla. Sara on opiskellut Aalto-yliopiston muotoilun laitoksen käytettävyyskoulussa ja erikoistunut käytettävyyteen ja käyttäjätutkimukseen rakennetun ympäristön ja palvelumuotoilun kehittämisessä.

Mikko Kutvonen

”Kaupungin pitää elää ja hengittää! Me ihmiset ja meidän muodostamamme yhteisöt ja yritykset rakentavat kaupungin monimuotoisen verkoston. Olennainen osa kaupunkia on sen päivittäinen dynamiikka: ennakkoluulottomat ihmiset, toimivat palvelut, kohtaamiset sekä pienet ja suuret arjen elämykset. Hyvä kaupunki elää ajassa, kuuntelee, reagoi ja keskustelee.

Minulle merkityksellinen kaupunkikokemus muodostuu siitä, että arki toimii. On tärkeää, että toistuvat rutiinit hoituvat johdonmukaisesti ja näppärästi. Se tarkoittaa asiakaslähtöistä palveluverkostoa. Monimuotoinen kaupunki syntyy siitä, että on tarjolla vaihtoehtoja ja asioiden hoitaminen sujuu ketterästi. Viihtyisä kaupunkitila, toimiva julkinen liikenne ja erilaisten ihmisten tarpeiden ja lähtökohtien ymmärtäminen rakentavat toimivaa kaupunkia. Uskon myös aktiiviseen kaupunkilaisuuteen ja eri tahojen omaehtoiseen toimintaan. Se on tärkeää uusien aloitteiden syntymiselle ja kaupungin jatkuvalle kehitykselle.

Minua kiehtoo kaupunkien kerroksellisuus ja historian läsnäolo. Siksi Berliini on yksi suosikkikaupungeistani. Se on yhdistelmä nykyisyyttä, kylmän sodan aikakautta ja mennyttä maailmaa. Pidän sen puistomaisesta kaupunkikuvasta ja kaupunkia halkovista pyöräilykaistoista. San Franciscossa kiehtoo kaupungin vapautunut, tulevaisuuteen suuntaava ilmapiiri ja pidän myös suomalaisista pikkukaupungeista. Ne ovat usein mutkattomia ja konstailemattomia ja luonto on lähellä.

Muotoilijan urani aloitin graafisena suunnittelijana ja työskentelin suunnittelutoimistoissa. Jatkoin myöhemmin opintoja Aalto-yliopiston IDBM-ohjelmassa. Halusin ymmärtää laajemmin muotoilun mahdollisuuksia, muotoiluprosesseja ja niiden johtamisesta. Minua kiinnostavat erityisesti muotoilun strategiset kysymykset sekä kestävään muutokseen tähtäävät ratkaisut.

Uskon vahvasti monialaiseen yhteistyöhön. Tänä päivänä yhteiskunnan ja yritysten haasteet ovat niin vaikeita ymmärtää ja ratkaista, että tarvitsemme mahdollisimman monenlaista osaamista. Olen päässyt kokeilemaan yhteistyötä monen eri alan osaajan kanssa teollisuusyritysten palveluprosessien ja systeemien parissa. Nyt onkin hienoa päästä hyödyntämään omaa osaamista kaupunkikontekstissa.”

Mikko Kutvonen (s 1977) on valmistunut Aalto-yliopistosta Taiteen maisteriksi (IDBM). Hän opiskeli myös medianomiksi (visuaalinen suunnittelu) Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Pablo Riquelme

”Minulle ihmiset muodostavat kaupungin. Pohjimmiltaan kaupungit ovat yhteisöjä, joissa olemme toistemme kanssa tekemisissä. Siksi kaupunkien rakenteen ja toiminnan on tuettava yhteisön kykyä olla vuorovaikutuksessa. Kaupungit muodostuvat joukoista hyvin erilaisia ihmisiä: eri kulttuureista, yhteiskuntaluokista, kansallisuuksista ja juuri se tekee kaupungeista moniarvoisia, eläviä ja kiinnostavia. Parhaimmillaan kaupunki on asukkailleen mahdollisuuksien areena: onnellinen, hyvä paikka elää, vaikuttaa, kasvaa, levätä ja työskennellä yhdessä muiden kanssa.

Uskon, että kokemuksessamme kaupungista tärkeintä on yhteenkuuluvuus. Hyvä kaupunki antaa asukkailleen tunteen osallisuudesta johonkin, kokemuksen tarpeellisuudesta yhteisölle ja mahdollisuuden vaikuttaa. Siksi ihmisille on luotava paremmat edellytykset osallistua oman ympäristönsä rakentamiseen ja suunnitteluun ja muotoilun menetelmillä on paljon annettavaa tähän työhön.

Pidän monista kaupungeista ja usein eri syistä. New York on luova ja suvaitsevainen, Milano hyvällä tavalla itsetietoinen ja synnyinkaupunkini Curicón kaupunki Chilessä merkitsee minulle juuriani. Kuitenkin Helsinki on tärkein, sillä se on kaupunki, jonka valitsin kotikaupungikseni. Erityisesti pidän siitä, että Helsinki on merellinen kaupunki, sillä on myös symboliarvoa. Meri yhdistää meidät muuhun maailmaan ja muihin kaupunkeihin.

Päädyin muotoilijaksi varsin pitkää tietä. Olin lapsena kiinnostunut taiteista ja opiskelin ensin käsityöläiseksi ja sitten muotoilijaksi. Työskentelin pitkään suunnittelijana muotoilutoimistoissa sekä yritysten että julkisen sektorin projekteissa. Kaupunkimuotoilijana työskentely tarkoittaa nyt muotoilun menetelmien soveltamista taas astetta suurempiin kokonaisuuksiin ja yhteiskunnallisiin haasteisiin.

Minulle muotoilu on jatkuvaa uuden oppimista ja kommunikointia muiden kanssa. Muotoilu on myös kykyä ymmärtää ihmisen tarpeita ja toiveita sekä rohkeutta kuvitella tuleva, jotain, mitä meillä vielä ei ole - entistä parempi, toimivampi kaupunki.”

Pablo Riquelme (s. 1974) on valmistunut Aalto-yliopistosta Taiteen maisteriksi (sisustusarkkitehtuuri ja IDBM) ja opiskellut myös puuartesaaniksi Joensuussa, Pohjois-Karjalan käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa.