Rekisteriseloste

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE
Laatimispvm: 4.2.2014

Rekisterin nimi
Kansainvälisen designsäätiön Toimiva kaupunki -hankkeen asiakas- ja sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä
Kansainvälinen designsäätiö / Toimiva kaupunki, PL 2012, 00099 Helsingin kaupunki, Y-tunnus 2350993-4, www.toimivakaupunki.fi
Puhelin. 0207 – 402 630

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Tiina-Kaisa Laakso-Liukkonen, puh. 040 861 6697, tiina-kaisa.laakso-liukkonen@toimivakaupunki.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tämän henkilötietorekisterin pääasiallisena tarkoituksena on toimia Kansainvälisen designsäätiön Toimiva kaupunki -hankkeen asiakas- ja sidosryhmärekisterinä.

Rekisteri sisältää henkilötietoja Toimiva kaupunki -hankkeen henkilö- yritys ja yhteisöasiakkaista- ja sidosryhmistä.

Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käsitellä seuraavissa tarkoituksissa:
Asiakas- ja sidosryhmäsuhteen hoitaminen ja hallinta
Asiakkaalle ja sidosryhmille suunnattujen palveluiden ja toimintojen toteuttaminen, kehittäminen ja ylläpitäminen
Toimiva kaupunki -hankkeesta tiedottaminen, viestintä, markkinointi, myynnin edistäminen ja vaikuttavuus- ja markkinatutkimukset
Toiminta kaupunki -hankkeen operatiivisen toiminnan käyttötarpeet, kuten palveluprosessin toteuttaminen, laskutus ja raportointi
Toimiva kaupunki -hankkeen toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Rekisterin tietosisältö
Kansainvälisen designsäätiön Toimiva kaupunki -hankkeen asiakastietokanta sisältää seuraavia tietoja:
Nimet
Osoitteita
Käyttökieli
Syntymäaika
Sukupuoli
Asuinmaa
Puhelinnumeroita
Sähköpostiosoitteita
Organisaatiotietoja
Suoramarkkinointilupiin ja -kieltoihin liittyviä merkintöjä
Muita palveluiden käytön edellyttämiä tietoja

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kertyvät:
Rekisteröidyltä itseltään
Rekisteröidyn suostumuksella kolmannelta osapuolelta
Nimi- ja osoitetietojen päivityksessä osoitetietojärjestelmistä:
Rekisteriin liitetään mm. Toimiva kaupunki uutiskirjeen tilanneet, Toimiva kaupunki -hankkeen yhteistyötahojen edustajat

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa tai velvoittamissa rajoissa.
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa asiakkaan omalla suostumuksella.

Rekisterin suojaus
Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu asianmukaisilla ja ajantasaisilla tietoteknisillä ratkaisuilla ja tietoturvalla.

Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus
Asiakkaalla on henkilötietolain mukaan tarkastus- ja virheen oikaisuoikeus, oikeus kieltää sähköisten tarjousviestien ja etujen lähettäminen sekä henkilötietojen käyttö suoramarkkinointiin. Halutessaan käyttää kielto-oikeuttaan tai saada lisätietoja henkilötietojensa käsittelystä rekisteröity voi ottaa yhteyttä edellä mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Siinä tapauksessa, että asiakas haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen on henkilötietolain 28 §:n mukaisesti esitettävä tarkastuspyyntönsä omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa taikka henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.