Toimeksiannot

Toimeksiannot

Mikko Saarainen

Toimiva kaupunki –hankkeessa toteutetaan kahden vuoden aikana 10-15 isompaa ja pienempää muotoiluprojektia eli toimeksiantoa, joissa muotoilulla on keskeinen rooli. Muotoiluprojekteissa opetellaan toiminnan kautta muotoilun käyttöä kaupungin kehittämisessä. Tavoitteena näillä toimeksiannoilla on viedä muotoilun käyttöä uusille sovellusalueille, mukaan yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuun. 

Kaikki toimeksiannot ovat kaupunkien eri virastojen omia hankkeita ja Toimiva kaupunki tuo niihin muotoilun osaamista mukaan. Muotoilun menetelmien käyttö auttaa näkemään asioita yhtä virastoa tai yksittäistä palvelua laajemmin, sillä muotoilu katsoo aina kokonaisuutta. Näin vahvistetaan käyttäjälähtöistä suunnittelua julkisten palveluiden kehittämisessä. Kokonaisuuksien ymmärtämisen lisäksi muotoilun menetelmillä haetaan apua muun muassa käyttäjälähtöiseen palveluiden kehittämiseen, yhteissuunnitteluun ja kokeilukulttuurin vahvistamiseen.

Haluamme myös näyttää, mitä muotoilun käyttö kaupunkien kehittämisessä oikeasti tarkoittaa ja millaisia asioita kaupunkimuotoilija työssään näissä toimeksiannoissa tekee. Uskomme, että muotoilun prosessin avaaminen tekee muotoilun käytöstä helpompaa myös muille. 

Toimeksiannot ovat löytyneet yhdessä kaupunkien virastojen kanssa käydyissä keskusteluissa. Emme siis käynnistä mitään uutta, vaan tuomme muotoilun osaamisen mukaan virastojen omiin kehittämisprojekteihin. Jos sinulla on käynnissä projekti, johon haluaisit muotoilua hyödyntää tai sinulla on idea millaisiin projekteihin kaupunkimuotoilijoiden olisi hyvä tarttua, olethan yhteydessä.

info@toimivakaupunki.fi tai +358 20 740 2630

Voit seurata muotoiluprojektien etenemistä