Designpääkaupungin perintö jatkuu konkreettisilla toimilla

13.3.2014

Kaupungit tarvitsevat muotoilua toimiakseen

Kaupungit ovat käyttäjiä varten. Designpääkaupunkivuoden perintöä jatkava Toimiva kaupunki on käynnistänyt konkreettiset toimet, jotka auttavat hyödyntämään muotoilua julkisten palvelujen suunnittelussa. Projektiin on palkattu kolme kaupunkimuotoilijaa. Muotoilun käyttöä kaupungeissa avataan myös osoitteessa www.toimivakaupunki.fi.

- Designpääkaupunkivuosi herätti kaupungit pohtimaan muotoilun mahdollisuuksia. Nyt tavoitteena on auttaa virkamiehiä ja luottamushenkilöitä eteenpäin muotoilun keinojen hyödyntämisessä. Emme käynnistä uusia projekteja vaan pureudumme olemassa oleviin hankkeisiin, kertoo Toimivasta kaupungista vastaavan Kansainvälisen designsäätiön hallituksen jäsen Marco Steinberg.

- Tapa kehittää julkisia palveluita on väistämättä muuttumassa. Muotoilu tuo julkisten palvelujen ja kaupunkiympäristön kehittämiseen juuri niitä työkaluja, joita tarvitaan tulevaisuuden hahmottamiseen. Parhaimmillaan muotoilun menetelmät auttavat ymmärtämään jotain sellaista, mitä ei vielä ole olemassa, Steinberg jatkaa.

Kaupunkimuotoilijat ovat muotoilun ammattilaisia

Toimivan kaupungin kaupunkimuotoilijoiksi on palkattu Sara Ikävalko, Mikko Kutvonen ja Pablo Riquelme. He työskentelevät Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Lahden kehittämishankkeissa asiantuntijoina ja tuovat muotoilun osaamista kaupunkien kehittämistyön tueksi. Kaupunkimuotoilijoiden tehtävänä on toisaalta tunnistaa, missä muotoilua voisi hyödyntää ja toisaalta neuvoa muotoilupalveluiden hankinnassa.

Kaupunkimuotoilijat toimivat mukana olevien kaupunkien hankkeissa ja työllä luodaan esimerkkejä sekä malleja valtakunnalliseen ja kansainväliseenkin käyttöön. Hankkeiksi valitaan ongelmia, joiden ratkaisut hyödyttävät muitakin kaupunkeja. Kaupungit voivat esimerkiksi parantaa ymmärrystään kaupunkilaisten tarpeista tai kannustaa asukkaita osallistumaan suunnitteluun. Muotoilun keinoin haetaan myös säästöjä ja fiksumpia tapoja tuottaa julkisia palveluja, järkevää ja käyttäjien tarpeita vastaavaa rahankäyttöä.

Kaupunkien pitkäjänteisen kehittämistyön rinnalle tarvitaan nopeita kokeiluja ja uudenlaista testaamista. Kaupunkimuotoilijat auttavat organisaatioita vahvistamaan kokeilukulttuuria ja muotoilualaa ymmärtämään organisaatioiden erityispiirteitä.

Työ käynnistyy konkreettisen tekemisen kautta

Kaupunkimuotoilijat aloittavat työnsä Staran, Helsingin nuorisoasiainkeskuksen, Helsingin juhlaviikkojen ja Espoon palvelu- ja kaupunkikehityksen kanssa. Kaikkiaan Toimiva kaupunki tulee kahden vuoden aikana paneutumaan noin 10-15 toimeksiantoon.

Siisti työmaa tähtää Staran katu- ja puistotyömaiden siisteyteen ja yleisilmeen kohentamiseen. Tavoitteena on, että työmaat nivoutuvat kaupungin ja kaupunkilaisten arkeen entistä jouhevammin ja turvallisemmin. Kaupunkimuotoilija on mukana edistämässä käyttäjälähtöistä suunnittelua.

Nuorisoasiainkeskuksen Oman muotoinen koti kehittää uusia ratkaisuja nuorten asumiseen yhdessä nuorten kanssa. Hankkeessa selvitetään muotoilun keinoin, miten tyhjät tilat vääntyvät nuorten asumiskäyttöön ja miten nuorisoasumisen kautta parannetaan koko lähiympäristöä. Tavoitteena on, että vuonna 2018 jokaisella helsinkiläisellä nuorella on koti. Hanke toteutetaan valtakunnallisen Nuorisoasuntoliiton kanssa.

Helsingin juhlaviikot toteuttaa tänä kesänä Kansalaistorille uuden festivaalipuiston, joka toimii kaupungin ja kulttuurin kohtaamispaikkana. Kaupunkimuotoilija tuo suunnittelutiimiin osaamista käyttäjälähtöisestä suunnittelusta sekä tilan ja palvelun yhteissuunnitelusta. Festivaalipuisto on avoinna jokaisena festivaalipäivänä 15.-31.8.2014.

Espoota kehitetään verkostokaupungiksi. Viidestä kaupunkikeskuksesta muodostuu asuin-, asiointi- ja työpaikkakeskuksia, ja kaupunkimuotoilijat ovat mukana kehittämässä keskusten palveluja yhteentoimiviksi. Työ käynnistyy ensin Matinkylän palvelutorilla, joka rakentuu tulevan metroaseman päälle sekä Espoo Innovation Garden –verkostossa.

Toimiva kaupunki tarjoaa myös neuvontaa, asennetta ja toimintaa

Suurempien toimeksiantojen lisäksi Toimiva kaupunki tarjoaa apua ja neuvoja kaupunkeihin ja muotoiluun liittyvissä kysymyksissä. Osana hanketta Lahden kaupunki ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutti tuottavat Kaupunkimuotoilun osaajaksi -opintokokonaisuuden. Koulutus on tarkoitettu niin kuntien palveluksessa oleville kuin julkisen sektorin kehitysprojekteihin osallistuville muotoilijoille.

Verkkosivu www.toimivakaupunki.fi jakaa kokemuksia muotoilun käytöstä kaupungeissa. Toimeksiantojen etenemistä seurataan vaihe vaiheelta ja tehdään näkyväksi kaupunkien ja muotoilijoiden työtä sekä tuloksia. Tavoitteena on kannustaa koko julkista sektoria rohkeasti kokeilemaan muotoilun mahdollisuuksia.

- Ehkä muotoilun menetelmien hyödyntämisen voisi tiivistää kahteen sanaan: se on asennetta ja toimintaa. Asennetta siten, että uskalletaan heittäytyä uusiin tilanteisiin ja kokeilla erilaisia lähestymisiä tietämättä mihin ne johtavat. Toimintaa siten, että oppiminen usein tapahtuu tekemisen kautta ja hyväksytään, että erilaiset kokeilut on osa toimintaa.