​Helsinki on valittu Unescon designkaupunkien joukkoon

2.12.2014

Jussi Helssten/Visit Helsinki

Helsingille on myönnetty Unescon Creative Cities -verkoston City of Design -tunnustus.

”Pääsy Unescon designkaupunkiverkostoon vahvistaa Helsingin asemaa maailman muotoilukaupunkien joukossa”, sanoo kaupunginjohtaja Jussi Pajunen. ”Otamme iloisina ja ylpeinä vastaan tämän tunnustuksen. Unescon nimitys on hieno jatkumo Helsingin ja Suomen muotoiluperinnölle ja designpääkaupunkivuodelle.”

Helsinki toteutti designpääkaupunkivuoden 2012 yhteistyössä kumppanikaupunkien Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kanssa.

Helsinki on sitoutunut strategiassaan monin eri tavoin muotoilun edistämiseen ja käyttöön. Muotoiluosaaminen nähdään uudistavana muutosvoimana, joka auttaa kehittämään kaupungin palveluista yhä käyttäjälähtöisempiä. Muotoilu on myös yhä merkittävämpi osa yritysten kilpailukykyä."Helsinki haluaa olla kiihdyttämässä eri osaamisalojen yhteistyötä, kuten muotoilun ja teknologian yhdistämisestä, jotta syntyisi lisää kansainvälisiä menestystarinoita", elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva toteaa.

Kaupungin viime maaliskuussa Unescolle jättämä hakemus keskittyi Helsingin sitoutumiseen hyödyntää muotoilua paremman kaupungin kehittämisessä. Helsingille design-näkökulma on osa avoimen kaupungin rakentamista.

Kaupunki vahvistaa muotoilun käyttöä omassa toiminnassaanUnescon luovien kaupunkien verkosto tukee maailmanlaajuista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kaupunkien kesken. Verkoston jäsenet ovat tunnistaneet luovien alojen osaamisella olevan lisäarvoa kestävän kaupunkikehityksen kannalta. Helsingin liittyminen verkostoon designkaupunkina antaa mahdollisuuden vahvistaa entisestään osaamista luovien menetelmien ja muotoilun hyödyntäjänä.

Designpääkaupunkivuoden perintöä jatkava Kansainvälisen designsäätiön Toimiva kaupunki -projekti kehittää muotoiluun liittyvää osaamista julkisten palveluiden suunnittelussa. Projektiin palkatut kolme kaupunkimuotoilijaa tarjoavat kaupungeille asiantuntijuutta muotoilun hyödyntämisessä ja auttavat muotoilualaa ymmärtämään julkisen sektorin tarpeita.

”Kaupunkeja käytetään, ei katsella. Siksi niitä pitää myös suunnitella käyttäjiä ymmärtäen, jotta ne toimisivat arjen tarpeittemme tukena, eivät esteenä. Palvelumuotoilun keinoin on löydetty uudenlaisia käyttäjälähtöisiä ratkaisuja, joista esimerkiksi HSL:n Kutsuplus-palvelu on herättänyt maailmanlaajuista huomiota.” viestintäjohtaja Laura Aalto Toimivasta kaupungista sanoo.

Helsinki lisää muotoiluosaamisen kysyntää muun muassa lukuisilla kaupungin ja yritysten yhteisillä kehittämishankkeilla. Perjantaina 5. joulukuuta alkavan Design Helsinki/Helsinki Design -keskustelusarjan kautta kaupunki haluaa tiivistää vuoropuhelua muotoilijoiden kanssa entisestään.

Taustatietoa

YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco perustettiin vuonna 1945. Unescon tehtävänä on myötävaikuttaa rauhan ja turvallisuuden ylläpitämistä edistämällä kansojen välistä yhteistyötä kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla. Järjestöön kuuluu syksyllä 2013 pidetyn, 37. yleiskokouksen jälkeen 195 jäsenmaata ja 9 liitännäisjäsentä.

Unescon Creative Cities -verkostoon kuuluu yhteensä 69 kaupunkia, joista 15 on valittu verkostoon City of Design -kaupunkeina, joiden johtoteemana on muotoilu ja sen hyödyntäminen kaupunkikehityksessä.

Verkoston aiemmin nimeämiin City of Design -kaupunkeihin kuuluvat Berliini, Buenos Aires, Graz, Kobe, Montréal, Nagoya, Saint-Étienne, Shanghai, Shenzhen, Soul ja Peking. Tänä vuonna verkoston designkaupungeiksi nousi Helsingin lisäksi Bilbao, Torino ja Dundee.

Unescon Creative Cities -verkoston City of Design -kaupungit:

www.unesco.org/new/en/culture/themes/creativity/creative-cities-network/design

Helsinki toteutti designpääkaupunkivuoden 2012 yhteistyössä kumppanikaupunkien Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kanssa.

Toimiva kaupunki: www.toimivakaupunki.fi

Lisätietoa

Elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva, puh. 050 5599 183 tai s-posti: marja-leena.rinkineva@hel.fi

Yritysasiamies Anu Mänttäri, puh. 040 673 5335 tai s-posti: anul.manttari@hel.fi