Kansanvälinen teollisen muotoilun päivä laajentaa muotoilun käsitettä

26.6.2014

Nicola Evans

Muotoilu nousi suomalaisten huulille vuonna 2012, kun Helsinki tuli valituksi yhdessä Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa vuoden World Design Capital -kaupungiksi. Designpääkaupunkivuoden aikana muotoilun hyödyntämismahdollisuuksia alettiin ymmärtää aiempaa paremmin ja vuosi saavutti poikkeuksellisen laajan kansainvälisen huomion.

Yksi konkreettinen jatkumo designpääkaupunkivuodelle on Helsingin kaupungin perustaman Kansainvälisen designsäätiön Toimiva kaupunki -hanke. Toimiva kaupunki -hankkeeseen on palkattu muotoiluosaajia, jotka neuvovat ja opastavat kaupun­keihin ja muotoi­luun liitty­vissä kysymyk­sissä. Kaupunkisuunnittelu on noussut tämän päivän vahvaksi muotoilun osa-alueeksi, jossa suunnitellaan sekä julkisia palveluita että toimivia ja käyttäjälähtöisiä asuinympäristöjä, kertoo Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen.

WSP:n Mari Siikonen: ”Nyt muotoilun aineeton puolikin on saanut nimen”

Vaikka muotoilu on jo pitkään ollut erilaisten prosessien, viestinnän, toimintatapojen ynnä muun aineettoman suunnittelua, nähtiin se aiemmin lähinnä vain erilaisten esineiden suunnitteluna. Viimeistään designpääkaupunkivuoden jälkeen myös niin sanottu aineeton osa-alue muotoilussa on saanut nimen, palvelumuotoilu. Työtämme on helpottanut paljon se, että palvelu-muotoilu sanana nykyään jo tunnistetaan, iloitsee 25 vuotta muotoilijana toiminut muotoilujohtaja Mari Siikonen suunnitteluyritys WSP Finland Oy:stä.

Mari Siikonen on ollut mukana muun muassa pyöräilyn edistämisen suunnittelussa. Tavoitteena oli lisätä pyöräilyä osana Helsingin joukkoliikenneratkaisua. Joukkoliikenneratkaisut ovat osa kaupunkisuunnittelua. Suunnittelutyö on nyt käytössä Puotilan metroasemalla. Suunnittelussa keskityimme sekä pyörän pysäköintiin ja säilytykseen liittyviin asioihin että pyöräilyyn liittyvien palveluiden kehittämiseen. Suunnittelimme muun muassa julkisille toimijoille yhteisen varustesarjan pyörän liityntäpysäköintiä varten sekä pyöräkeskuksen palvelukokonaisuutta, jatkaa Siikonen.

Kansallinen muotoiluohjelma: Muotoile Suomi

Kansallisesti muotoilua ja muotoilun hyödyntämistä on maassamme edistetty monivuotisilla ohjelmilla jo 1990-luvun lopulta alkaen. Muotoiluohjelman uudistamisesta sovittiin hallitusohjelmassa kesällä 2011. Designpääkaupunkivuoden aikana käynnistyi Muotoile Suomi -ohjelma Olli-Pekka Kallasvuon johdolla. Muotoile Suomi on loistava ohjelma, mutta vasta hyvä alku. Suomeen on luotava aineettoman arvonluonnin ansaintamalli. Tässä muotoilulla on tärkeä rooli. Tarvitsemme uudenlaisia tuloksellisia innovaatioita, joita voidaan myydä ja joilla yrityksemme pääsevät kansainvälisille markkinoille. Osaamista ja ymmärrystä on lisättävä niin yrityksissä, yliopistoissa kuin ministeriöissä. Koulutusvienti on hyvä esimerkki suomalaisesta osaamisesta, jota emme kuitenkaan osaa vielä tuotteistaa kaupalliseksi vientituotteeksi, Muotoile Suomi -ohjelman ohjausryhmän jäsenenä toimiva Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen toteaa.

Kansainvälinen teollisen muotoilun päivä - World Industrial Design Day (WIDD) on kansainvälisen teollisen muotoilun järjestön ICSIDin (International Council of Industrial Design) vuonna 2008 lanseeraama vuosipäivä. Sitä vietetään ympäri maailmaa samanaikaisesti 29.6.