Kaupunkimuotoilijat tuovat muotoiluosaamista kaupunkien käyttöön

2.12.2013

Maailman designpääkaupunkivuoden perinnöstä ponnistava Toimiva kaupunki -hanke palkkaa muotoilijoita kaupunkien käyttöön. Mukana olevien kaupunkien Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Lahden käyttöön haetaan parhaillaan kolmea muotoilijaa, jotka tulevat työskentelemään kaupunkien kehittämishankkeissa ja toimintojen suunnittelussa.

- Vuoden 2012 designpääkaupunki -hanke herätti kaupungit pohtimaan muotoilun mahdollisuuksia. Nyt tavoitteena on auttaa kaupunkeja eteenpäin muotoilun menetelmien hyödyntämisessä, kertoo hankkeesta vastaavan Kansainvälisen designsäätiön hallituksen jäsen Marco Steinberg.

- Muotoilu voi auttaa kaupunkeja löytämään uusia, radikaalejakin tapoja toimia ja rakentamaan paremmin tulevaisuuttaan. Toimiva kaupunki tuo kaupunkimuotoilijoiden voimin konkreettista muotoilualan osaamista kaupunkien kehittämistyön tueksi, ja toisaalta tekee kaupunkien tarpeita ja näkökulmia näkyviksi muotoilun kentälle ja oppilaitoksille.

Kaksivuotiseen hankkeeseen palkattavien muotoilijoiden tehtävänä on tunnistaa, missä ja miten muotoilun menetelmiä voitaisiin hyödyntää. Muotoilijat voivat ratkoa esimerkiksi sitä, miten kaupungit voisivat parantaa ymmärrystään kaupunkilaisten tarpeista tai miten rohkaista kaupunkilaisia osallistumaan aktiivisemmin kaupungin suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Toimiva kaupunki -hanke tarjoaa myös koulutusta ja neuvontaa muotoilun mahdollisuuksista kaupunkien henkilökunnalle. Lisäksi hanke välittää viestiä muotoilun merkityksestä julkisella sektorilla ja osallistuu muotoilusta käytävään julkiseen keskusteluun.

Helsinki uskoo muotoiluun

Helsingin elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva korostaa muotoilun merkitystä kaupunkien suunnittelu- ja kehitystyössä.

- Helsinki uskoo muotoilun voimaan, mutta tarvitsemme apua ja osaamista sen käytössä. Kaupunkimuotoilijat tulevat työskentelemään oikeiden, konkreettisten kehittämishankkeiden parissa, sanoo Rinkineva.

- On tärkeää, että jatkamme designpääkaupunkivuonna alkanutta työtä: kansainvälisesti Helsinki nousi viime vuonna otsikoihin muotoilua hyödyntävänä metropolialueena. Toimiva kaupunki osoittaa, että muotoilu on vahvasti Helsingin agendalla myös jatkossa.

Toimiva kaupunki vie kaupunkien osalta käytäntöön maaliskuussa 2013 julkaistua kansallista muotoilupoliittista Muotoile Suomi -ohjelmaa. Toimiva kaupunki -hankkeen kautta saadut tulokset ja kokemukset jaetaan kaikkien kuntien käytettäviksi ja hyödynnettäviksi.

Designpääkaupunkivuoden tapaan Toimiva kaupunki -yhteistyötä tehdään laajalla pohjalla. 1,5 miljoonan euron perusrahoituksessa vuosille 2014–2015 ovat mukana Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Lahti sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Lisäksi yhteistyöverkostoon kuuluvat muotoilualan toimijat ja järjestöt sekä mm. Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Lahden muotoiluinstituutti.