Kaupunkimuotoilun täydennyskoulutus käynnistyy Lahdessa

13.3.2014

Lahden kaupunki ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutti tuottavat Kaupunkimuotoilun osaajaksi -opintokokonaisuuden. Koulutus on tarkoitettu niin kuntien palveluksessa oleville kuin julkisen sektorin kehitysprojekteihin osallistuville muotoilijoille.

Täydennyskoulutuksella lisätään kaupunkien ja muotoilijoiden osaamista kehittää palveluita ja toimintoja käyttäjälähtöisesti muotoilun menetelmiä hyödyntäen. Koulutuksessa keskitytään muotoiluajattelun lisäämiseen ja kykyyn soveltaa muotoilun menetelmiä julkisen sektorin kehitysprojekteissa. Kaupunkien työntekijöiden toivotaan sisäistävän muotoiluprosessin osaksi työtään, ja muotoiluammattilaisille koulutus tuo osaamista julkisten palveluiden suunnitteluun sekä toimimiseen kaupunkien organisaatioiden kanssa. Täydennyskoulutus on tarkoitettu erityisesti niille, jotka joko tilaavat muotoilua kaupungin toimesta tai tarjoavat muotoilupalveluita kaupungeille.

Kaupunkimuotoilun osaajaksi –opintokokonaisuus auttaa ymmärtämään kuinka muotoiluajattelu integroidaan osaksi kaupungin identiteettiä ja miten muotoilu tuodaan ohjaavaksi tekijäksi kaupungin toimintakulttuurissa. Muotoilu voi parhaimmillaan ollaan kaupungeille keskeinen muutoksen moottori ja sen avulla voidaan osallistaa yhteistyöhön kaupungin eri sidosryhmiä sekä kaupunkiympäristöjen ja palveluiden käyttäjät. Oleellista on myös osata ostaa muotoilupalveluita. Täydennyskoulutuksessa opitaan mitä erityistä muotoilun hankintaprosessissa on hyvä tietää ja muistaa.

Koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna, mikä tarkoittaa luentoja, itsenäistä työskentelyä sekä ryhmätyöskentelyä. Luentojen lisäksi osallistujat tekevät omaan työhönsä liittyviä tehtäviä yhdessä ryhmän kanssa.

Lisätiedot:

- Kaupunkimuotoilun osaajaksi –koulutusohjelma, Sami Makkula, +358 44 708 0102, www.lamk.fi/kaupunkimuotoilijaksi