Lahdessa käydään kaupunkimuotoilun kesäkoulua

18.6.2014

Millainen voisi olla tulevaisuuden muotoilijan työkenttä kaupungeissa? Lahden taide- ja muotoiluinstituutin opiskelijat ovat tutustuneet opintoihin kuuluvassa kesäkoulussa kaupunkimuotoiluun ja muotoilijan rooliin kaupunkien kehittämisessä.

Kesäkoulun tavoitteena on tutustuttaa opiskelijoita käyttäjätutkimuksen, käyttäjälähtöisen suunnittelun ja palvelumuotoilun menetelmien hyödyntämiseen osana kaupunkiympäristön kehittämistä. Teorian lisäksi opiskelijat ovat päässeet testaamaan oppeja käytännössä. Muotoilun opiskelijat ovat kehittäneet vanhuksille suunnatun Siiri –palvelun toimintaa Lahdessa sekä pohtineet opastamiseen liittyviä ongelmia Helsingin Torikortteleissa ja Lahden Rautatienkadulla.

- Kaupunkimuotoilun koulutusta todella tarvitaan. Tämä tiivis kuukausi on ollut oppimisprosessi sekä opiskelijoille että kaupunkien väelle, sanoo Toimivan kaupungin kaupunkimuotoilija Sara Ikävalko, joka on vastannut kesäkoulun sisällön valmistelusta. – Merkittävä oivallus molemmille osapuolille on ollut se, että osallistavassa kaupunkisuunnittelussa muotoilija menee ihmisten pariin ja todella kuulee ja kohtaa käyttäjät. Muotoilijat ovat kaupunkiympäristössä sovittelijoita ja viestinviejiä palveluntuottajien ja käyttäjien välillä. Käyttäjälähtöinen kaupunkimuotoilu on luovaa ongelmanratkaisua ja hyvän vuorovaikutuksen rakentamista, Sara jatkaa.

Kaupunkimuotoilun opiskelijatöitä Lahdessa ja Helsingissä

Lahden kaupunki on keskittänyt ikäihmisten palvelut Siiri-palvelumallin alle. Siirin tehtävänä on toimia ikäihmisten apu- ja neuvontapalveluna, joka välittää kyselyt oikeaan osoitteeseen sekä palvella omaishoidon tukena ja tarjota veteraanipalveluja.

Opiskelijoiden tehtävänä oli kartoittaa ikäihmisten arkea ja miettiä miten Siiri-palvelu voitaisiin paremmin sovittaa osaksi ikäihmisten omaa elämää. Kaupunki oli antanut uudelle palvelulle tilat, jotka osoittautuivat opiskelijoiden kenttätutkimuksessa haasteellisiksi saavuttaa. Siiri-palvelukeskukseen oli vaikea päästä rollaattorilla eikä lähistöllä ollut invaparkkipaikkoja.

Osana Siirin palvelumallia Lahden kaupunki on suunnitellut, että ikäihmisten palveluja voidaan siirtää entistä enemmän verkkoon. Kenttätyössä muotoilun opiskelijat haastattelivat vanhuksia ja saadun palautteen pohjalta ikäihmiset toivoivat ensisijaisesti henkilökohtaisia palveluja. Verkkopalvelut koettiin vieraiksi, jopa syrjiviksi. Tätä huomiota tukee myös Vanhustyön keskusliiton tutkimus vuodelta 2012. Alle 10% ikäihmisistä osaa tai haluaa käyttää verkkopalveluja.

Toisena käytännön projektina muotoilun opiskelijat pohtivat Helsingin Torikortteleiden ja Lahden Rautatienkadun opastamiseen liittyviä ongelmia. Torikorttelit on Kauppatorin ja Senaatintorin välissä henkiin heräävä Helsingin vanha uusi kaupunki. Se on historiallinen alue ja Helsingin vanhinta rakennettua ympäristöä, joten suojelluissa kortteleissa opasteet ovat varsin säädeltyjä. Vuoteen 2017 saakka kortteleita remontoidaan ja se mahdollistaa väliaikaisia ja pysyviä tiloja uusille toimijoille ja tapahtumille. Keskeistä Torikortteleiden uudistamisessa on tehdä asioita yhdessä kaupunkilaisten kanssa. Matkailijat ja kaupunkilaiset pitää saada uskaltautumaan astumaan peremmälle kortteleihin.

Lahden Rautatienkadun ympäristö on tämän vuoden ajan työmaa-alueena ja Rautatienkadun yrittäjät ovat toivoneet kaupungilta lisää opasteita, jotta asiakkaat löytävät perille myös poikkeusjärjestelyjen ajan. Molemmissa kohteissa muotoilun opiskelijat ovat lähestyneet ongelmia käyttäjän kokemuksen kautta alueiden yrittäjiä, sidosryhmiä ja asiakkaita haastatellen sekä havainnoiden.

Kaupungit tarvitsevat muotoilijoiden osaamista

Kaupunkimuotoilun ja julkisen sektorin muotoilun koulutusta on lisätty tänä vuonna useissa muotoilun oppilaitoksissa ja korkeakouluissa, mm. Aalto-yliopistossa, Lahden taide- ja muotoiluinstituutissa sekä Lapin yliopistossa. Koulutukselle on suuri tarve ja muotoilijoiden osaamiselle on kysyntää kaupunkien kehittämistyössä.

- Muotoiluajattelu kaupungeissa pitää viedä strategiselle tasolle. Muotoilu ei saa olla sievää visualisointia tai kaupunkiympäristön kuvittamista, vaan kaiken työn pohjana pitää olla aidosta tilanteesta lähtevät suunnittelua ohjaavat veturit, eli design driverit. Osallistavasta kenttätyöskentelystä tehdään analyysi ja siitä synteesi, kuvaa kaupunkimuotoilija Sara Ikävalko muotoilijan työtä kaupunkiympäristössä.

- Tämä kesäkoulu oli tärkeä avaus muotoilijan koulutuksessa. Kaupungit tarvitsevat muotoilijoiden osaamista käyttäjän äänenä. Kyse on siitä, miten yhteiskunnalle tuotetaan suurin mahdollinen arvo käytettävissä olevilla resursseilla. Tässä muotoilu voi avata uusia näkökulmia kaupunkien kehitykseen. Sara toteaa.