Opiskelija, kiinnostaako tutkimushaastattelu?

17.3.2015

Kalle Kataila

Toimiva kaupunki selvittää yhdessä Helsingin kaupungin tietokeskuksen kanssa, mitä helsinkiläiset virkamiehet ajattelevat muotoilun käytöstä kaupunkien kehittämistyössä. Selvityksen tarkoituksena on kartoittaa, miten virkamiehet ymmärtävät muotoilun merkityksen ja kuinka he tällä hetkellä hyödyntävät muotoiluosaamista omassa työssään. Lisäksi pyrimme selvittämään mihin asioihin muotoilun käytössä toivottaisiin apua ja kuinka muotoiluosaaminen voitaisiin paremmin sisällyttää kaupunkien omaan käyttäjälähtöiseen kehittämiseen.

Etsimme nyt max kuutta opiskelijaa toteuttamaan fokusryhmähaastatteluja. Toivomme opiskelijoilta kokemusta fokusryhmätyöskentelystä, muotoilun menetelmien tuntemusta sekä kiinnostusta julkisen sektorin kehittämiseen.

Fokusryhmähaastattelut tehdään huhtikuussa 2015 ja työtä ohjaa Helsingin kaupungin tietokeskus. Työ pitää sisällään fokusryhmähaastattelujen fasilitoinnin sekä haastatteluaineistojen litteroinnin. Haastattelujen runko laaditaan yhdessä tietokeskuksen kanssa. Haastattelujen pohjalta laaditaan samasta teemasta Digium-kysely Helsingin kaupungin työntekijöille. Selvityksen tulokset hyödynnetään jatkosuunnitelmiin muotoiluosaamisen edistämiseksi kaupungeissa. Työ tehdään huhtikuussa 2015 erikseen sovittavina ajankohtina

Työhön kuluu arviolta 2 työpäivää ja siitä maksetaan korvauksena 300 euroa.

Vapaamuotoiset hakemukset (1 A4) ja CV:t (1 A4) 30.3.2015 mennessä osoitteeseen info@toimivakaupunki.fi Merkitse osoitekenttää OPISKELIJAREKRY 2015.

Lisätietoja Laura Aalto, laura.aalto@toimivakaupunki.fi, 040 507 9660