Stoassa kokeillaan monivirastoista yhteistyötä

1.4.2015

Kalle Kataila

Helsingin kulttuurikeskus, työväenopisto, kirjasto ja nuorisoasiainkeskus ovat käynnistäneet maaliskuussa kehitysprojektin Helsingissä aluetalo Stoassa. Tavoitteena on kahden kuukauden tiiviin periodin aikana etsiä palvelumuotoilun menetelmin talon eri toimijoiden väliselle yhteistyölle uusia malleja sekä luoda parempaa yhteispeliä. Mukana on kolme muotoilutoimistoa: Diagonal, Palmu ja Pentagon Design.

Ei minun vaan meidän palvelukulttuuri

Pilottihankkeella tähdätään monivirastoisen yhteistyön parantamiseen kaikissa Helsingin aluetaloissa (Stoa, Vuotalo, Malmitalo, Kanneltalo). Kokeilun tuloksena halutaan synnyttää malli, jota voidaan soveltaa muihin aluetaloihin ja joka näyttää suuntaa toimijoiden välisen yhteistyön kehittämisessä myös tulevaisuudessa (esim. Maunulatalo- ja keskustakirjasto-hankkeet).

Tällä hetkellä toiminta aluetaloissa on melko siiloutunutta ja yhteistyölle ei ole valmiita keskusteltuja malleja. Yhteistyön sujuvuuteen vaikuttaa myös se, sattuvatko talon toimijoiden edustajat tuntemaan toisensa hyvin vai ei. Tahtoa sujuvamman yhteistyön rakentamiseen kuitenkin löytyy. Nyt etsitään konkreettisten kokeilujen kautta yhteistä näkemystä siitä, miten aluetaloissa toimitaan.

Stoan toimijat ja mm. Itäkeskuksen kirjasto ovat aktiivisesti mukana hankkeessa. ”Stoassa henkilösuhteet ovat kunnossa, mutta kukin hallintokunta keskittyy omaan sektoriinsa. Yhteiset tapahtumat ovat nivoneet meitä yhteen ja niitä järjestetään jatkossakin. Seuraava askel olisi tarkastella kulttuurikeskusta palvelukokonaisuutena ja mieltää kaikki Stoassa asioivat ”meidän” asiakkaiksi. Tilojen merkitys on kasvussa ja mm. yhteistä aulaa pitää kehittää toiminnalliseen suuntaan, sanoo kirjaston johtaja Kurt Hirn.

Keskiössä yhteinen asiakas

Projektin alullepanijoina ovat olleet Kulttuurikeskuksen ja Toimiva kaupunki -hankkeen väki. ”Useat kaupungit pohtivat ja kokeilevat parhaillaan eri palvelujen yhdistämistä saman katon alle. Kokemuksia on vielä vähän ja tutkittuja tuloksia sitäkin vähemmän, mutta suuntaus, jossa monta toimijaa yhdessä palvelee asiakkaita, kiinnostaa kaupunkeja yhä enemmän”, sanoo viestintäjohtaja Laura Aalto Toimivasta kaupungista.

Palveluja tehdään kaupunkilaisia varten ja kaupunkilainen katsoo kaupungin palveluja kokonaisuutena – siis enemmän kaupunkikokemuksen kuin yksittäisen viraston näkökulmasta.

”Kaupungeissa pitkäjänteisen kehittämistyön rinnalle tarvitaan myös nopeita kokeiluja ja reipasta uudenlaista testaamista. Stoassa pääsemme kokeilemaan sitä, miten konkreettisen mallinnuksen ja protoilun, kautta voidaan muuttaa toimintaa. Stoalaiset itse ovat parhaita asiantuntijoita arjen ympäristön, tilan ja palvelun ymmärtämisessä. Palvelumuotoilijatiimin tehtävänä on auttaa eri virastojen väkeä hahmottamaan miten asiat voisi tehdä toisin”, Laura Aalto jatkaa.

Pysy mukana!

Projektin etenemistä voit seurata mm. ”Muotoiluagentit” -facebook-ryhmässä. Projekti päättyy toukokuun lopussa ja tuloksia ja kokemuksia kerrotaan syyskuun alussa Helsinki Design Weekin ohjelmassa.