Uusi verkkotyökalupakki palvelujen yhteiskehit­tämiseen

11.9.2014

Empatiakartta
Kuntaliitto

Suomen Kuntaliiton uudessa sähköisessä oppaassa esitellään 30 erilaista kuntalaisia osallistavaa menetelmää ja työkalua julkisten palvelujen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Osa menetelmistä on tuttuja, osa uudempia palvelumuotoilun menetelmiä.

Oppaassa kerrotaan mihin eri kehittämis- tai päätök­sentekoprosessin vaiheisiin menetelmät ja työkalut sopivat, kuinka ne otetaan käyttöön ja mistä niistä saa lisätietoja. Opas sisältää myös linkkejä erilaisiin työkaluihin ja käyttöönottoa esitteleviin videoihin.

Opas on tarkoitettu kaikille kuntalaisten osallisuudesta kiinnostuneille ja osallisuuden parissa työskenteleville. Työkalut kuten itse opaskin ovat ladattavissa ja tulostettavissa vapaasti.

Julkaisu on osa Suomen Kuntaliiton, Valtiovarainminis­teriön ja Oikeusministeriön Kuntalaiset keskiöön -pro­jektin julkaisusarjaa ja sen ovat koonneet innovaatio-asiantuntija Tuula Jäppinen ja projektikoordinaattori Ville Nieminen. Oppaan aineisto on tuotettu vuosina 2008 – 2014 yhteistyössä Innokylän ja eturivin suomalaisten palvelumuotoilijoiden kanssa.

Lue lisää ja lataa: http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/tuke...

Lisätietoja:

Tuula Jäppinen, innovaatio-asiantuntija, +358 9 771 2583

Ville Nieminen, projektikoordinaattori, +358 9 771 2749

Päivi Kurikka, erityisasiantuntija, +358 9 771 2509