Uusia kaupunkimuotoilun osaajia valmistui

12.2.2015

Sami Makkula

Lahden ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksesta valmistui helmikuun alussa ensimmäiset kaupunkimuotoilun osaajat. Koulutukseen osallistui 23 opiskelijaa ympäri Suomea ja he edustavat julkishallintoa, yrityksiä ja muotoiluosaamista.

Kaupunkimuotoilun osaajaksi -koulutuksen tarkoituksena oli lisätä osaamista siitä, kuinka kaupunkien palveluita ja toimintoja kehitetään muotoilun menetelmiä hyödyntäen. Koulutuksessa keskityttiin muotoiluajattelun lisäämiseen ja kykyyn soveltaa muotoilua julkisen sektorin kehitysprojekteissa. Opinnoissa perehdyttiin myös palvelumuotoilun ja muiden muotoilun menetelmien ymmärtämiseen.

Hyvät esimerkit esiin Espoossa

Espoon kaupungin konserniesikunnassa työskentelevät Piia Wollsten ja Hanna Saaristo osallistuivat Kaupunkimuotoilun osaajaksi -täydennyskoulutukseen. Koulutus vahvisti heidän ymmärrystään muotoilun mahdollisuuksista osana kaupunkien kehittämistyötä.

”Kaupungin tehtävä on tuottaa palveluja asukkailleen. Entistä tärkeämpää on asiakas- ja asukaslähtöisen ajattelumallin juurruttaminen kaupunkeihin. Tässä palvelumuotoilun ajattelulla ja näkökulmalla on paljon annettavaa,” Hanna Saaristo ja Piia Wollsten linjaavat.

Kokemuksia palvelumuotoilusta ja sen ostamisesta oli tullut jo aiemmin omassa työssä. ”Olen seurannut muutaman kerran palvelumuotoilijan työtä ja halusin ymmärtää prosessia paremmin. On helpompi ostaa palveluita, kun itse tietää muotoiluprosessin ja sen tuomat mahdollisuudet”, Piia Wollsten pohtii.

Opintoihin liittyvänä kehitysprojektina Wollsten ja Saaristo tekivät sähköisen kurkistusikkunan, jonka avulla voi tutustua hyviin käytäntöihin kaupunkien palvelujen muotoilusta. Työn lähtökohtana oli, että muotoilun hyödyistä ei tiedetä riittävän laajasti kaupungeissa. Hyville asiakaslähtöisyyttä parantaville toteutuksille tarvitaan näkyvyyttä. Tulevassa sähköisessä palvelussa esimerkit ja käytännöt kerrotaan ymmärrettävästi myös niille, joille muotoilu ei ole tuttu asia.

Wollstenin ja Saariston kehittämää malia muotoilun hyödyistä kertomiseen viedään nyt Espoossa eteenpäin. ”Uskomme että ymmärryksen ja osaamisen lisääminen madaltaa julkishallinnon ja muotoilijoiden välistä kynnystä. On tärkeää, että myös muotoilija perehtyy riittävästi kunnan organisaation todellisuuteen ja reaalimaailmaan. Tällainen kulttuurien lähentyminen vie aikaa ja saattaa kestää usein 1-3 vuotta.”, Hanna Saaristo ja Piia Wollsten pohtivat yhdessä.

Onnea uudet Lahden ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuskeskuksesta valmistuneet kaupunkimuotoilun osaajat, Hanna, Piia ja 21 muuta opiskelijaa!

Lue lisää Lahden ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen opetuksesta ja Kaupunkimuotoilun osaajaksi -koulutuksen opiskelijoiden projekteista: kaupunkimuotoilu.fi